Skip to main content

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Širimo pozitivne vibracije o Vama

Digitalni PR

Odnosi s javnošću su u svojoj osnovi način da pojedinci, kompanije i brendovi grade međusobno korisne odnose sa svojom publikom i kupcima.  Sve od uticaja na percepciju javnosti izvanrednim marketinškim kampanjama i razvijanja efikasnih strategija krizne komunikacije do održavanja konferencija za štampu i organizovanja uspešnih događaja spada pod kišobran tradicionalnog PR-a. Međutim…

Tradicionalni PR više nije dovoljan. Naravno, tradicionalni PR i dalje ima svoje mesto za stolom, ali…

PR se ubrzano razvija, najviše zahvaljujući osvitima digitalnog doba i rađanju 24-časovnog ciklusa vesti i neprestanim bombardovanjem informacijama iz različitih izvora širom sveta. Sada, napredni oblik odnosa sa javnošću dalje napreduje i zasnovan je na digitalnim metodama komunikacije i deljenja (šerovanja). Taj onovi oblik odnosa sa javnošću se naziva Digitalni PR.

Digitalni PR je sve ono što dobijemo kada iskombinujemo Tradicionalni PR sa marketingom sadržaja, društvene mreže i pretrage na Internetu. Kada statistiku merenja naših odnosa sa javnošću transformišemo u razgovore pritom zaobilazeći medije i direktno se obratimo ciljanoj publici na Internetu.

Za vaše poslovanje je od presudne važnosti da se čvrsto bavite digitalnim PR-om

Digitalni PR i tradicionalni PR imaju isti zajednički cilj, a to je da se poboljša ugled klijenta i poveća njihova vidljivost među članovima njihove ciljne publike. Obe ove strategije čine pojedinca, kompaniju ili brend prepoznatljivijim. Glavna razlika između njih je izbor metoda koje se koriste za postizanje tog cilja. I što je najvažnije, digitalni PR ima mogućnost da dopre do mnogo šire publike. Rezultati digitalnog PR-a su za razliku od tradicionalnog lako merljivi.

U današnjem konkurentskom okruženju ne možete se osloniti samo na broj medijskih klipova, medijskih utisaka i ekvivalentnost vrednosti oglašavanja kada postoji toliko mnogo načina za merenje odnosa sa javnošću. Planiranje unapred, a zatim merenje vašeg napretka dokazuje da su vaši PR napori na dobrom putu. Nastaviće se…

Hajde da pravimo pravu priču!